1. Egyéb

Szocializáció

Az egészséges életmód kialakítása az egyik fő célja a magánóvoda szakembereinek. Az egészséges életmódra nevelés mellett a testi fejlődés elősegítése is. Ezen belül: a gyermek gondozása, mozgásigényének és testi szükségleteinek kielégítése. A testi képességek fejlődésének segítése, az egészségének védelme, a testápolás, étkezés, öltözködés, betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, esetleg kialakítása. Az összes magánóvoda Budapest területén nem sok, de annál hatékonyabban működnek. A szülők ezt jól tudják, és szívesebben íratják be ezekbe az intézményekbe a gyermeküket. Biztosítják a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez a családias és egészséges környezetet, magasan képzett szakemberekkel. A környezetvédelemhez szoktatják a kicsiket. Már az óvodába lépéskor szeretetteljes, otthonos fogadtatásban részesülnek, mert érzelmi biztonságban kell, érezzék magukat, hogy könnyebben szocializálódjanak. Ennek szempontjából különös jelentősége van a közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlása.