Archive for május, 2013

A szó jelentése a nyomdász iparban

A nyomdász ipar egy igen régi szakma, talán az első ősi szakmák között tartják számon. Már az első könyvekre is nagy volt a kereslet, a folyamatos fejlődéseknek köszönhetően a mai magyar nyomdaipar biztosan áll a lábán. Mivel egy ősi szakmáról beszélünk, sok olyan kifejezéssel találkozhatunk, melyek régi, latin eredetűek és még ma is használatosak. Ilyen többek között a lénia szó is. Köznapi jelentése egyenes, a nyomdaiparban viszont a sík lemezt hívták így, ami arra volt hivatott, hogy elkészítse a nyomatot. Ezek a lemezek igen vékonyak voltak, mégis tökéletesen megállták a helyüket. Ezen felül könyvek tördelésénél is sokszor használtak léniát a mester emberek. A lénia ebben a formában olyan vonalat jelent, amely elválasztja az egyes hasábokat egymástól a könyv lapjain. Fontos szerepet játszott, hiszen a könyv így tagolhatóbb és jobban átláthatóbb volt az olvasók számára. Arról nem is beszélve, hogy így tördelni is könnyebb volt, és nyomtatni is. A mai könyvekben is találhatunk ilyen lineát.

A szó jelentése tájszólásban

A lénia egy régi, latin eredetű szó. Nagyrész vidéken használták, de sok helyen még mindig használják. Sokan használták a diáknyelvben is, több mondás is született ezzel kapcsolatban. Például: Isten szeme mindent lát, el ne lopd a léniát. Ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy a vonalzót ellopót isten megbünteti. Viccesen, magára a vonalzóra írták rá, hiszen a diáknyelv ezt nevezte léniának. Hogy miért? A válasz egyszerű: a lénia egyenes jelent, a vonalzót pedig arra használják, hogy egyenes vonalat húzzanak vele. Kisebb falvakban, még ma is találkozhatunk ezzel a szóval, az öregek szívesen használnak még ilyen, régi múlttal rendelkező szavakat. Jelentése többek között vékony földutat is jelent. Mivel régebben a forgalom kisebb volt, és csak lovas kocsik járták az utakat, egyáltalán nem volt mindegy, hogy két lovas kocsi elfér-e egymás mellett. Tehát ha egy utat úgy hívtak, hogy lénia, akkor mindenki tudta, hogy a szokványostól eltérően, keskeny út következik. A gyorsabb haladás érdekében ez egy fontos információnak számított.

A szó használata a matematikában

A felsőoktatásban sokszor találkozhatunk olyan függvényekkel, melyeket korábbi tanulmányaink során még nem láthattunk. Ezek a függvények különféle csoportokra vannak bontva. Egyik legnagyobb csoportjuk a lineáris függvények. Ezek a függvények általában úgynevezett valós függvények. Jellemzőik legfőképpen, hogy az elsőfokú függvények csoportjába tartoznak, valamint értékük állandó, tehát konstans. A függvények külsejére jellemző az egyenesség, ami a következőt jelenti. A függvény vagy nagyon meredeken és biztosan csökken, vagy pont az ellenkezője, folyamatos emelkedést mutat. Minden ilyen függvénynek van kezdő, és van végpontja. Sokszor előfordul, hogy egy negatív értékben végződik, vagy kezdődik éppen el. Léteznek teljes mértékben egyenes függvények is, ez azt jelenti, hogy a függvény értéke minden ponton ugyan akkora. Ez az érték lehet akár nulla is. A függvények jellemzése egy meghatározott séma szerint történik, melyet minden tanulónak be kell tartania, annak érdekében, hogy az eredmények megfeleljenek a valóságnak.

A szó használata a hétköznapokban

A lénia szó tulajdonképpen egyenest jelent. Sokszor használják a matematikában is, szinonimaként sokszor hallhatjuk mint linia is. Például lineáris függvény a felsőoktatásban. A mester emberek munkájuk során léniát, tehát vonalzót használnak, ami elengedhetetlen a pontos mérésben és az egyenes vonal meghúzásában egyaránt. Régi, latin szóról beszélünk, melyet a köznyelv a mai napig használatban tart. A felsőoktatásban, különösen a gazdasági matematikában találkozhatunk olyan egyenletekkel és tételekkel, melyekre a linealitás jellemző, tehát az egyenes megoldás. Ezeknek a feladatoknak általában meg van a megoldási menete, ami egyáltalán nem egyszerű. Mielőtt nekifognánk egy ilyen feladatnak, érdemes jól megtanulni a tananyagot, hiszen anélkül a biztos eredmény kiszámolása szinte lehetetlen. Léteznek úgynevezett függvények is, melyekre a lineáris a jellemző szó. Ezekkel a függvényekkel szintén a felsőoktatásban találkozhatunk. Jellemzésük igen bonyolult, hosszadalmas folyamat, melyet biztos tudás birtokában lehet csak végbe vinni.